Bruggerbosch bestaat 50 jaar.

Vijf decennia waarin mensen met dementie centraal staan.
Gewone mensen, mensen die er toe doen. Voor u, voor mij.
Emoties als vreugde en verdriet bepalen hun leven evenzeer als het onze.
Er wordt binnen Bruggerbosch gelachen en gehuild.
Net als in ieder woonhuis. Dat willen we u bij dit jubileum laten zien.
Daarom hebben we Bea Lubbers gevraagd een boekje samen te stellen.
Dit boekje kunt u hier downloaden

Henk Bijleveld, directeur Bruggerbosch